Wettelijke vermeldingen

Kantoornaam : GESTEA sprl

Adres van de maatschappelijke zetel: François DESMEDTstraat 56 - 1150 Brussel.

Adres van onze kantoren: Louizalaan 331 - 1050 Brussel.

Telefoon, fax, e-mail adres

Tel : +32 (0)2 767,67,88

Fax : +32 (0)2 894,57,72

E-mail : info@gestea.be

Bedrijfsnummer (Kruispuntbank voor Ondernemingen)

BCE: 0846.809.505

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit: "Institut professionnel des agents immobiliers, rue du Luxembourg 16 B, 1000 Brussels".

Controleorgaan: IPI, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.

Beroepstitel: "IPI-goedgekeurde makelaar" of, in voorkomend geval, "stagiair-vastgoedmakelaar", gevolgd door het IPI-nummer

Chartered real estate agent IPI : 507.130 (België)

Vermelding van het land waar de goedkeuring is verleend (in dit geval België)

Een verwijzing naar de deontologie van het IPI, wat u kunt doen door op uw website een link te creëren naar het Koninklijk Besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van de ethische code van het Beroepsinstituut van de Makelaars in onroerend goed.

Met inachtneming van de IPI-gedragscode: www.ipi.be.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Contact

Maak jezelf beschikbaar, luister en begrijp... om te handelen!

Inschrijven

Elke maand ontvangt u pareltjes in uw mailbox!

Nieuwsbrief

U heeft zich ingeschreven op onze nieuwsbrief.