Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Inhoud

Naam van het kantoor : GESTEA sprl

Adres van de hoofdzetel : Rue François DESMEDT 56 – 1150 Bruxelles.

Adres van onze kantoren : Avenue Louise 331 - 1050 Ixelles.

Téléphone, fax, adresse e-mail

Tel : +32 (0)2 779.09.90

Fax : +32 (0)2 894.57.72

E-mail : info@gestea.be

Ondernemingsnummer (Kruispuntbank der Ondernemingen): BE 0846.809.505

De contactgegevens van de toezichthoudende overheid : “Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel”

Controle-instantie : BIV, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel

Beroepstitel : "vastgoedmakelaar erkend door het BIV" of in voorkomend geval "stagedoend vastgoedmakelaar", gevolgd door het BIV-nummer

Vastgoedmakelaar erkend door het BIV : 507.130 (Belgïe)

De aanduiding van het land waarin de erkenning toegekend werd (België in dit geval).

Een verwijzing naar de deontologie van het BIV; dit kunt u te doen door, op uw website, een link aan te maken naar het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV : www.biv.be