Syndic2

Photo
Body

"Dankzij de expertise en het pragmatisme van Gestea hebben we de nodige maatregelen genomen om ons gebouw in goede staat te houden. Ze heeft onze aandacht gevestigd op gebreken waarvoor de oplossing op termijn wel eens bijzonder duur had kunnen zijn. Voorts worden we gerustgesteld door het feit dat we regelmatig precieze en grondige verslagen van de rekeningen van onze mede-eigendom ontvangen. Hierdoor heerst er een gezonde en gezellige verstandhouding tussen de mede-eigenaars."